למידה אפקטיבית היא למידה בעלת משמעות - עיצוב חווית למידה

מאמר דעה מקצועי - ניר תדהר - מומחה בבר הפתרונות

תפקיד: מנהל צוות פיתוח הדרכה

ארגון: פלאפון

תחום מומחיות: פיתוח הדרכה קלאסי מאקרו ומיקרו, למידה מתוקשבת, קהילות למידה ולמידה ברשתות חברתיות.

מה זה עיצוב חווית למידה?

עיצוב חווית למידה (LXD- learning experience design) היא גישה המתייחסת לאירוע הלמידה כחוויה הוליסטית הכוללת גם מרכיבים רגשיים, חברתיים ופיזיים בנוסף למרכיבים הקוגניטיביים, הפסיכו - מוטוריים והמוטוריים הכרוכים ברכישה של ידע, תפיסות ומיומנויות. הגישה מבוססת על תיאוריות עדכניות המתייחסות להבניית הידע כתהליך אסוציאטיבי המקושר לכלל המרכיבים של חווית הלמידה. בהיבטים הישומיים שלה גישה זו מתבססת על ידע וטכניקות המושפעים מעיצוב חוויות בעולם השיווק ומעולם חווית המשתמש (UX) בתחום עיצוב הממשקים והמוצר.

כדי ליצור למידה אפקטיבית יש להתמודד עם שלושה אתגרים מרכזיים - מעבר של מחסומי וסנני הקשב, התגברות על תהליכי שכחה והעברה (transfer) אפקטיבית מאירוע הלמידה למצב האמת. בגישה של עיצוב חווית למידה, למידה אפקטיבית מושגת על ידי אירועי למידה היוצרים רושם על הלומד, מושכים את תשומת ליבו ונצרבים בו. הדימוי השלם של מצב האמת מושג על ידי דגש מיוחד לדימוי של הסביבה הפיזית, הרגשית והחברתית.

במה הגישה הזו שונה מגישה מסורתית לפיתוח הדרכה ועיצוב תהליכי למידה?

השאלה המרכזית בניתוח תפקיד בגישה המסורתית היא "מה הוא עושה". לעומת זאת, בעיצוב חווית למידה השאלה המרכזית היא "מה מפעיל אותו". הניתוח יתייחס, נוסף על ניתוח התפקיד (תהליכי חשיבה, תהליכי פעולה, מערכות, תפיסת תפקיד וכו') על ניתוח סביבת התפקיד - הפיזית, הארגונית והחברתית ועל ניתוח התפקוד בהיבטים הרגשיים שלו.

גישה מסורתית לפיתוח הדרכה מנסה ליצור סביבה אידיאלית ללמידה תוך נטרול "רעשים", יצירת הדרגתיות והבנייה שיטתית של הידע. גישה של עיצוב חווית למידה מנסה ליצור "חווית וואו!" (WOW experience) והפעלה עוצמתית של הלומד דווקא דרך הכנסתו לסביבה מלאת גירויים חזקים, חוויות לא מדורגות והבנייה יותר אינטואיטיבית ואסוציאטיבית של הידע.

איך עושים את זה?

פועלים לאור 6 עקרונות מרכזיים:

  1. משנים את המיקוד - גורמים כמו לחץ, אי נוחות פיזית וסיטואציות חברתיות מביכות נחשבים "רעש" היות והם תופסים את הקשב של הלומד. יש לעבוד דווקא על מרכיבים אלו ולהשתמש בהם כגורמים היוצרים חוויה משמעותית.
  2. מדמים סביבה שלמה - בדימוי מצב אמת מתייחסים ככל האפשר גם להיבטים הפיזיים, הרגשיים והחברתיים של סביבת העבודה.
  3. מפעילים את הלומד - משתמשים בשיטות היוצרות עניין, מוטיבציה, הנאה ולחץ. משחקים, תחרויות ולמידת חקר לדוגמה.
  4. מגוונים- משתמשים בשיטות מגוונות ככל האפשר, הפונות ללומדים שונים ופועלות על מרכיבים שונים של התפקיד. שילוב שיטות (blended) כהשקפת עולם.
  5. מפתיעים את הלומד- יוצרים "חווית וואוו!" דרך יחודיות ויצירתיות והתרחקות מהצפוי, המוכר והבנאלי.
  6. משמעותיים ללומד- יוצרים חוויות שעבור הלומד יזכרו כמשמעותיות. לשיחה עם מנהל בכיר או הצגת פרויקט אישי בפני קבוצת העמיתים עלול להיות ערך נמוך בהיבט של רכישת ידע ומיומנויות אך הן יזכרו כחוויה משמעותית עבור הלומד.

פיתוח תהליכי למידה חוויתיים בארגון יוביל לאירועי למידה משמעותיים ללומד המובילים לשינוי ומעצבים אותו. חוויות אלו יקח הלומד איתו מסביבת הלמידה לסביבת התפקיד, כך תשתפר האפקטיביות של הלמידה.

שינוי אחרון: 9/01/2013, 20:25
דלג על תגובות

תגובות

דלג על ועוד מפי נבחרת המומחים

ועוד מפי נבחרת המומחים

דלג על התחברות לאתר

התחברות לאתרדלג על מילון מונחים בעולם הלמידה

מילון מונחים בעולם הלמידה

מצב אמת

מאפייני העבודה בשטח, הכוללים את כל מורכבות התפקיד.

ההכשרה הינה הדמיה של מצב זה.

דלג על משתמשים מחוברים

משתמשים מחוברים

(5 דקות אחרונות)
אין